El grup de recerca GAMES se centra en la gestió i modelització de la biodiversitat i els serveis ambientals en els sistemes forestals i agraris en condicions de canvi global, inclosos els serveis de subministrament (biocombustibles, aliments de qualitat); regulació (mitigació dels gasos d’efecte hivernacle, conservació de la fertilitat, protecció dels boscos i cultius; i suport (generació de paisatges, connectivitat).

Utilitzant metodologies d’avantguarda, GAMES analitza les interaccions biòtiques entre els organismes i el medi ambient, i en general mecanismes que regulen els serveis a múltiples escales espacials i temporals: de l’escala d’ecosistemes i intra-ecosistema fins l’escala regional; i dinàmiques diàries i estacionals fins dinàmiques de centenars d’anys.

Esquema multi-escalar dels àmbits d’estudi de GAMES

En l’actual context de canvi global la recerca desenvolupada pel grup de recerca GAMES pren especial rellevància, aportant coneixement pràctic per desenvolupar estratègies d’adaptació i i mitigació del canvi climàtic, com són la conservació de la diversitat o la lluita contra incendis forestals

El canvi global actua a diverses escales, des de l’ecosistema a una escala regional i global, i sobre tots els serveis ecosistèmics. La combinació de diverses metodologies punteres d’anàlisi permet predir i modelitzar el funcionament dels ecosistemes.